خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

کسب مقام اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

کسب مقام اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

به گزارش ارک خبر:روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق موفق شد با کسب  ۷رتبه اول و یک رتبه سوم  بعنوان روابط عمومی برگزیده در بین شرکت های تابعه وزارت نیرو معرفی شود.

در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آبو برق، ۱۲۴شرکت در ۱۳ بخش حضور پیدا کردند که از بین آنها ۳۸ شرکت برگزیده شده‌اند.
فرآیند انتخاب این ۳۸ شرکت، طی سه مرحله صورت گرفته است در مرحله اول و در غربالگری اولیه در دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو آثار تمامی شرکت کنندگان شامل ۳۳ شرکت توزیع نیروی برق، ۲۶ شرکت آبفای شهری،۲۶ شرکت آب منطقه ای ، ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۱۲ شرکت آبفار و 11 شرکت تولید نیروی برق و نیروگاه به علاوه شرکت مدیریت شبکه برق ایران وپژوهشگاه نیرو ارزیابی و مرحله دوم از سوی شرکت‌های مادر تخصصی انجام شد.: رویکرد انتخاب داوران جشنواره علاوه برسوابق آکادمیک و مدارج علمی، مبتنی بر پیشینه عملی در کار روابط عمومی بوده است،به گونه‌ای که هر چهار داور نخستین دوره جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های صنعت آب و برق دارای سوابق درخشان در حوزه علمی و عملیاتی روابط عمومی هستند.
این کمیته، رتبه بندی شرکت‌های برتر از میان ۲۹شرکت را بر عهده داشت که در نهایت و بر اساس نتایج داوری در هر رشته شرکت‌هاییحائز مقام‌های اول تا سوم شدند و همچنین در مجموع  سه شرکت به عنوان اول تا سوم در صنعت آب و برق معرفی شدند .

اعضای کمیته داوران نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق ؛ دکتر مهدخت بروجردی علوی، دکتر حسین افخمی، دکترمحمدمهدی فتوره‌چی و دکتر داود زارعیان بودند و با انتخاب آثار برتر، معیار جدیدی برای فعالان عرصه روابط عمومی در صنعت آب و برق و سایر بخش‌ها ترسیم کردندکه درنهایت و با داوری هیات داوران روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با کسبرتبه اول در بخش مستندسازی ، مقام اول پژوهش، مقام اول مدیریت و برنامه ریزی ،مقام اول فرهنگ سازی ، مقام اول ارتباط با پاون ، مقام اول تبلیغات محیطی، مقاماول جشنواره ونمایشگاهها  ونیز کسب مقامسوم در حضور در فضای مجازی توانست در مجموع با کسب ۸ مقام در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها صنعت آب وبرق به مقام اول این دوره از ارزیابی ها دست یابد

لازم به یادآوری است شرکت تولید و برق شهید رجایی با کسب یک رتبه اول و ۳ رتبه دوم به مقام سوم دست یابد و شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان باکسب یک رتبه اول ۲ رتبه دوم و یک رتبه سوم به مقام سوم این دوره از ارزیابی درستیابد این در حالیست که روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با کسب ۷ مقام اول با اختلاف قابل توجهی مقام اول نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی هاصنعت آب و برق را به خود اختصاص دهد .مطالب مشابه