خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

تاثیر ذوب آهن در اغلب شرکت های حاضر درنمایشگاه بومی سازی مشهود است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان: رییس دانشگاه تهران و رییس انجمن مهندسی متالورژی ایران

تاثیر ذوب آهن در اغلب شرکت های حاضر درنمایشگاه بومی سازی مشهود است

دکتر محمود نیلی رییس دانشگاه تهران و رییس انجمن مهندسی متالورژی ایران در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در اولین نمایشگاه ملی فولاد ایران گفت: متولد شهر صنعتی اصفهان هستم و بازدیدهای متعددی از ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین صنعت فولاد کشور داشتم. به یاد دارم در دوران دانشجویی و به هنگام تعمیرات کوره بلند وارد محوطه کوره شدم که بازدید بسیار خاطره انگیزی بود و همچنین فرصتی بود که کمتر برای افراد در آن دوران ایجاد می شد. وی افزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه گذار صنعت ایران در ساختسایر صنایع فولادی کشور نقش بی بدیلی ایفا نمود.در هر کدام از صنایع فولادی کشوربه نوعی نقش کلیدی متخصصین این کارخانه عظیم که امروز نیز در این نمایشگاه حضور دارندبه چشم می خورد. رییس انجمن مهندسی متالورژی ایران تصریح کرد: انجمن ها فصل مشترکمتخصصین صنعت و دانشگاه هستند و تعامل بین آنها علم دانشگاه را در عرصه عمل متبلورمی سازد. دکتر نیلی گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه چالش های بسیاری را در صنایع و سازمان های مختلف برطرف نموده است و انشاا… بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مطالب مشابه