خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

روزانه بیش از ۱۷هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان مراجعه می کنند

پایگاه خبری ارک خبر – اصفهان:

روزانه بیش از ۱۷هزار نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی اصفهان مراجعه می کنند

مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: روزانه ١٧هزار و ۳۷۹ بیمار به پزشکان عمومی، متخصصان و دندانپزشکان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه در این استان مراجعه می کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر علی اعتصام پور اظهار داشت: در مجموع ٣بیمارستان و ٢۶ مرکز درمانی سرپایی تامین اجتماعی در سطح استان اصفهان وجود دارد.

وی افزود: تعداد تختهای فعال مراکز درمانی تامین اجتماعی در این استان، ٧٠٣ تخت بستری است و ۴۶ تخت ویژه اعم از ٢١تخت سی سی یو،  ٢٣تخت آی سی یو و دو تخت ان آ ی سی یو نیز در سطح مرکز درمانی تابعه این مدیریت فعال است.
وی خاطر نشان کرد: روزانه به طور متوسط ٣٠١نفر در سطح بیمارستانه ای تابعه این استان بستری می شوند و حدود   ١۶۴عمل جراحی بستری نیز در این بیمارستانها انجام می شود که ضریب اشغال تخت مراکز درمانی تنها در ۶ ماه گذشته،   ٨١/٧ درصد بوده است و با افزایشی معادل ۶/۴٧، نسبت به مدت مشابه سال قبل، مواجه بوده است.
دکتر اعتصام پور به افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستانهای تابعه این استان اشاره کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه سال جاری، بیش از ۴۵هزار و ۱۷۶ بیمار در بیمارستان هایتامین اجتماعی اصفهان بستری شده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ١٠/۶درصد افزایش داشته است.
مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان تصریح کرد: در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی مطلوب و مدیریت منابع و هزینه ها، برنامه های زیادی در دست بررسی و  پیگیری داریم.

مطالب مشابه