خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

مهندس علوی در جمع مدیران و روسای شرکت گاز استان اصفهان گفت:اقتدار و قدرت در محدودیت ها ایجاد می شود.

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

مهندس علوی در جمع مدیران و روسای شرکت گاز استان اصفهان گفت:اقتدار و قدرت در محدودیت ها  ایجاد می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان در نشست روسای ادارات و واحدهای ستادی شرکت گاز استان اصفهان که در شهر قمصر کاشان برگزار شد مهندس علوی مدیرعامل شرکت بیان داشت:لازمه ی کار و خدمات کیفی و همچنین مدیریت صحیح، تدبیر و تمرکز و برنامه ریزی است.

مهندس علوی، به سه محور مهم که در حال حاضر روساء و مدیران  باید مد نظر قرار دهند؛ توجه به منابع مالی، حفظ و نگهداری تاسیسات و توجه به منافع ذینعان تاکید کرد و افزود: در شرایط کنونی منابع مالی شرکت محدود است و همه کارکنان و بویژه مدیران باید در برنامه ریزی امور حتما به این مهم توجه کافی داشته باشند.

وی، با اشاره به اینکه درآمد شرکت بصورت مستقیم به خزانه دولت واریز می شود،گفت: هنرما مدیریت و کنترل هزینه ها است، اگر در شرایطی که منابع مالی محدود است  قوی باشیم و درست مدیریت کنیم،هنر کرده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه رتبه این شرکت در خصوص وصول مطالبات در جایگاه مناسبی قرار ندارد، افزود:پیگیری وصول مطالبات یکی از دغدغه های بزرگ شرکت است که باید با توجه به نوع مشترکین، پرداخت به موقع گاز بهاء و مصرف اصولی و بهینه گاز طبیعی از روش های مختلف درسطح استان فرهنگ سازی شود.

سید مصطفی علوی، همچنین به مسئله نگهداری از تاسیسات و شبکه به عنوان یک محور مهم در این شرکت اشاره کرد و گفت: تاسیسات و شبکه های موجود سرمایه عظیم شرکت است که فارغ از هزینه اجرایی، صیانت از آن، برای حفاظت از جان و مال مردم بسیار حائز اهمیت است.

وی، بیان داشت: خوشبختانه صیانت از تاسیسات و نگهداشت صحیح شبکه ها با دلسوزی و وجدان بالای همه کارکنان در سطح استان، بخوبی میسر شده است و لازمه ی ادامه این روند داشتن مدیران و کارکنان همدل، با تدبیر و دلسوز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه به موضوع توجه به منافع ذی نفعان تاکید کرد و افزود: کارکنان یکی از مهمترین ذی نفعان شرکت هستندکه توجه به نیازهای کارکنان، توجه به کیفیت خدمات و تعالی سازمانی است.

مهندس علوی، همچنین نظارت عالی بر وظایف کارکنان، پیمانکاران ، نیروهای امدادی و کنتور خوان و… رایکی دیگر از وظایف مهم مدیران و روساء برشمرد و گفت: اطلاع رسانی، اشتراک پذیری بموقع، نصب کنتور یا ایستگاه در زمان تعریف شده، صدور بموقع و شفاف قبوض گازبهاء، خدمات پس از فروش، شفافیت و پاسخگویی مناسب و بموقع  از انتظارات مهم مشتریان از شرکت گاز است که انجام صحیح آنها رضایتمندی مشترکین را در پی خواهد داشت.

وی، با بیان اینکه رضایتمندی همه جانبه ذی نفعان و مشتریان بیانگر تعالی سازمانی به معنای واقعی است و با تاکید بر لزوم همکاری تمامی کارکنان و مدیران در مسیر تعالی سازمانی، خاطر نشان ساخت: برنامه‌های بهبود می بایست در مسیر افزایش انگیزش و توانمندی کارکنان شرکت و مشارکت بیش از پیش آنها در مسیر تعالی طرح ریزی شود.

 

مطالب مشابه