خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

آخرین اخبار

توقف پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای ستاد احیای دریاچه اورمیه و وعده دولت مبنی بر پرداخت 670 میلیارد تومان به این ستاد، نسبت به توقف تعدادی از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در اثر نبود اعتبارات هشدار داد.

57403306

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت بودجه‌ای ستاد احیای دریاچه اورمیه و وعده دولت مبنی بر پرداخت 670 میلیارد تومان به این ستاد، نسبت به توقف تعدادی از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه در اثر نبود اعتبارات هشدار داد.

مسعود تجریشی که پیش از این تاکید کرده بود طی 14 ماه اخیر ستاد احیای دریاچه اورمیه یک ریال هم دریافت نکرده است، در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قرار است به زودی 300 میلیارد تومان از خزانه پرداخت شود. عمده کارهای آن انجام شده و منتظر هستیم که در ماه جاری پرداخت صورت گیرد. نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول داده‌اند که این مبلغ در ماه جاری پرداخت شود.

وی افزود: مبلغ دیگری نیز وجود دارد که بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران و مشاوران است، میزان این بدهکاری 670 میلیارد تومان است. در کل قرار شده 300 میلیارد تومان دی ماه در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار بدهند و 370 میلیارد تومان دیگر نیز تا آخر سال پرداخت کنند. با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست ولی دریاچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، در صورت اختصاص این مبالغ می‌توان پروژه‌های امسال را مدیریت کرد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه نبود اعتبارات باعث توقف تعدادی از پروژه‌ها در روند احیای دریاچه ارومیه شده است، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی تعدادی از پروژه‌ها را به دلیل نبود اعتبارات متوقف کرده‌اند برای مثال پروژه تصفیه فاضلاب‌ها که قرار بوده بعد از تصفیه به پیکره دریاچه ارومیه وارد شود و همچنین گشت‌ها، بازرسی‌ها و قرق جنوب دریاچه ارومیه متوقف شده‌اند. به طور کلی مجموعه‌ای از پروژه‌هایی که در کارگروه هیئت دولت ارائه کردیم همگی متوقف شده است.

مسعود تجریشی که پیش از این تاکید کرده بود طی 14 ماه اخیر ستاد احیای دریاچه اورمیه یک ریال هم دریافت نکرده است، در این باره در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قرار است به زودی 300 میلیارد تومان از خزانه پرداخت شود. عمده کارهای آن انجام شده و منتظر هستیم که در ماه جاری پرداخت صورت گیرد. نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول داده‌اند که این مبلغ در ماه جاری پرداخت شود.

وی افزود: مبلغ دیگری نیز وجود دارد که بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران و مشاوران است، میزان این بدهکاری 670 میلیارد تومان است. در کل قرار شده 300 میلیارد تومان دی ماه در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار بدهند و 370 میلیارد تومان دیگر نیز تا آخر سال پرداخت کنند. با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی کشور خوب نیست ولی دریاچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، در صورت اختصاص این مبالغ می‌توان پروژه‌های امسال را مدیریت کرد.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه نبود اعتبارات باعث توقف تعدادی از پروژه‌ها در روند احیای دریاچه ارومیه شده است، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی تعدادی از پروژه‌ها را به دلیل نبود اعتبارات متوقف کرده‌اند برای مثال پروژه تصفیه فاضلاب‌ها که قرار بوده بعد از تصفیه به پیکره دریاچه ارومیه وارد شود و همچنین گشت‌ها، بازرسی‌ها و قرق جنوب دریاچه ارومیه متوقف شده‌اند. به طور کلی مجموعه‌ای از پروژه‌هایی که در کارگروه هیئت دولت ارائه کردیم همگی متوقف شده است.

مطالب مشابه